Vistula BS

Linki

Wyszukiwarka

Skorzystaj z bankowości internetowej

Menu

Start

Reklama

kredyt

Treść strony

LIcytacja Nieruchomości Dom Bawarski
2019.12.23
-

OBWIESZCZENIE O 1. LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI o nr KW PL1O/ 985 - pokaż numer telefonu - 3/1
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie Jacek Jachowicz zawiadamia, że: 160 - pokaż numer telefonu - 0 o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie, w sali nr: 1, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do: Dominik Domagalski, poł.: ul. Familijna, Granice, gm. Teresin, dla której SR w Sochaczewie prowadzi księgę wieczystą o nr PL1O/ 985 - pokaż numer telefonu - 3/1, wraz z prawami przynależnymi. Opis prawa: N. poł. przy DK 92, dojazd z dr. gmin. N. była użytk. jako "Dom Bawarski". N. o kształ. prostokąt. Zab. bud. usług.-mieszk. w konstr. murow., 2-kondyg., nie podpiwnicz, PU 820,90m2 . PZ 557,8m2 . Bud. zrealiz. w latacch 201 - pokaż numer telefonu - 3 i dop. do użytk. Na part. dwie sale, zaplecze kuch., biuro, łazienki, holl, kotłownia. Na 2. kondyg. pokoje hotelowe i cz. mieszkalna. Bud. ociepl., otynk., wyp. w instal.: energet., wod.-kan. z szamb. 2 x 4,5m3 , c.o. z kotła węgl. na ekogroszek, moc 400 kV, inne. Teren utwardz. W MPZP n. jest poł. w części na t. zab. usług. 4U a w części na t. zab. mieszk. 1-rodz. z dop. usług 6MN, U. Wg oświadcz. dł. n. obecnie pozostaje nieużytkowana, jest nieogrzewana. Dostawa zwolniona z VAT, brak prawa wykupu KOWR.
Obw. o licyt. na stronie: http://www.komornikwsochaczewie.pl, wyciąg z operatu szac. na e-mail. Suma oszacowania wynosi 2.643.000,00zł, zaś cena wywołania 1.982.250,00zł (3/4 sumy oszac.). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 264.300,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczęd. banku upr. wg prawa bankowego do jej wyst., zaopatrz. w upow. do wypłaty kwoty rękojmi, stosownie do ew. postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 551 - pokaż numer telefonu - 500 - pokaż numer telefonu - 200 - pokaż numer telefonu - 5. Jeśli ww. rach. nie zost. uznany kwotą ręk. w dniu poprzedz. przetarg, taki licytant nie zostanie dop. do przetargu. Zgod. z art. 976 §1 kpc w przet. nie mogą uczest. osoby, które mogą nabyć n. tylko za zezw. org. państw., a zezw. tego nie przedst. oraz inne osoby wym. w tym art. W ciągu 2 tygodni przed term. licyt. wolno przeglądać w SR w Sochaczewie albo w kancelarii kom. (w egz. uproszcz.) odpis prot. opisu i oszacowania oraz op. szac. z wypisem z rej. gruntów i mapką geod.- z akt sprawy. Ew. oględz.n.-samodzielnie lub po uzgod. term. z komornikiem. Prawa osób 3-ich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozp. przetargu nie złożą dowodu, że wniosły pozew o zwolnienie n. lub przedm. razem z nią zaj. od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzym. egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujaw. w KW lub ZD i nie zostaną zgłosz. najp. na 3 dni przed licyt., nie będą uwzgl. i wygasną z chwilą uprawomoc. się postan. o przysądz. własności. UWAGA! Kwestię ew. opodatkowania sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych należy wyjaśniać z właściwym urzędem skarbowym.

Zamknięcie Fili Młodzieszyn
2019.12.23

Vistula Bank Spółdzielczy informuje że z dniem 31-12-2019 r. Filia Banku będzie zamknięta, zapraszamy do naszych placówek:

Filia w Sochaczewie

Dyrektor Filii mgr Maciej Boszko

ul. Chopina 160
96-503 Sochaczew
tel. (46) 86 34 285

e-mail: sochaczew@vistulabs.pl

Oddział w Iłowie

Dyrektor Oddziału mgr Maciej Boszko

ul. Handlowa 1
96-520 Iłów
tel. (24) 27 74 036

e-mail: ilow@vistulabs.pl

Oddział w Wyszogrodzie

Dyrektor Oddziału mgr Joanna Stelmach

ul. Rębowska 2
09-450 Wyszogród
tel. (24) 23 11 034

e-mail: wyszogrod@vistulabs.pl

 

Obsługa Przelewów w dniu 31 grudnia 2019
2019.12.18

Obsługa przelewów w dniu 31 grudnia 2019r.

 

Vistula Bank Spółdzielczy informuję, że w dniu 31 grudnia 2019r rozliczenia między bankowe będą realizowane wg następujących zasad:

 • Wysyłka przelewów (obciążenia łącznie z ZUS):
 • na I sesję do godziny        8:45
 • na II sesję do godziny      12:30
 • Zlecenia otrzymane (dokumenty wejściowe) zostaną zaksięgowane:
 • Dla I sesji- między   8:00 - 8:30
 • Dla II sesji między   11:00 – 11:45
 • Przekazy dewizowe będą przyjmowane do realizacji do godziny 12:30
 • Rozliczenia SORBNET  będą realizowane do godziny 12:30
 • Płatności natychmiastowe BLUE CASH nie będą dostępne dla klientów Banku od godziny 12:30 dnia 31 grudnia 2019 roku do godziny 8:00 dnia 02.01.2020 roku

 

 

UWAGA

Zlecenia przekazane( dotyczy zarówno dokumentów złożonych w wersji papierowej jak również bankowości elektronicznej tj. Internet Banking) po godzinie 12:30 zostaną rozliczone w dniu 2 stycznia 2020r.

Obsługa Przelewów w dniu 24 grudnia 2019r.
2019.12.18

Obsługa przelewów w dniu 24 grudnia 2019r.

 

Vistula Bank Spółdzielczy informuję, że w dniu 24 grudnia 2019r rozliczenia między bankowe będą realizowane wg następujących zasad:

 • Wysyłka przelewów (obciążenia łącznie z ZUS):
 • na I sesję do godziny        8:45
 • na II sesję do godziny 11:30
 • Zlecenia otrzymane (dokumenty wejściowe) zostaną zaksięgowane:
 • Dla I sesji- między   8:00 - 8:30
 • Dla II sesji między   11:30 – 11:45
 • Przekazy dewizowe będą przyjmowane do realizacji do godziny 11:30
 • Rozliczenia SORBNET  będą realizowane do godziny 11:30
 • Płatności natychmiastowe BLUE CASH będą dostępne dla klientów Banku do godziny 11:30 dnia 24 grudnia 2019 roku (bankowość internetowa tj. Internet Banking bez zmian)

 

 

UWAGA

Zlecenia przekazane( dotyczy zarówno dokumentów złożonych w wersji papierowej jak również bankowości elektronicznej tj. Internet Banking) po godzinie 11:30 zostaną rozliczone w dniu 27 grudnia 2019r.

Przyjmowanie wniosków kredytowych do 13 grudnia.
2019.12.06

Zarząd Vistula Banku Spółdzielczego na posiedzeniu w dniu 05.12.2019 r. podjął decyzję o zaprzestaniu przyjmowania wniosków kredytowych od 16.12.2019 roku do 03.01.2020 roku (wnioski kredytowe pracownicy przyjmować będą do 13 grudnia 2019 włącznie).

Z poważaniem Zarząd
Vistula Banku Spółdzielczego

Dane kontaktowe

1. Centrala Banku
    tel. (24) 231 12 00
2. Oddział w Wyszogrodzie
    tel. (24) 231 10 34
3. Oddział w Czerwińsku nad Wisłą    tel. (24) 231 50 02
4. Oddział w Iłowie
    tel. (24) 277 40 36
5. Filia w Sochaczewie
    tel. (46) 863 42 85
6. POK w Małej Wsi
    tel. (24) 231 40 35
7. Oddział w Płocku
    tel. 660 499 346
8. Filia w Bielsku
    tel. (24) 235 73 27
9. Oddział w Warszawie
    tel. (22) 114 13 73
10. Filia w Młodzieszynie
    tel. (46) 300 00 04
11. POK w Czerwińsku nad Wisłą    tel. 660 431 223
12. Oddział w Bodzanowie
    tel.  (24) 222 00 01

 

 

Zdalna Pomoc

W celu uzyskania zdalnej pomocy prosimy pobrać poniszy program AnyDesk

Vistula Bank Spółdzielczy, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100567. REGON 000508916. NIP 774 10 18 830. KOD SWIFT POLUPLPR.

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone @ Vistula Bank Spółdzielczy

Zobacz nas na mapie

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.