Vistula BS

Linki

Wyszukiwarka

Skorzystaj z bankowości internetowej

Menu

Start

Reklama

kredyt

Treść strony

Podsumowanie - Zebranie Przedstawicieli Vistula BS

    W dniu 29 maja 2017 roku w Gościńcu Legenda w Wyszogrodzie przy ul. Warszawskiej 12. o godz. 10:00 odbyło się coroczne Zebrania Przedstawicieli Vistula Banku Spółdzielczego, podsumowujące wyniki Banku za 2016 rok. W Zebraniu uczestniczyli Delegaci oraz zaproszeni Goście.

    Zebranie Przedstawicieli Vistula Banku Spółdzielczego otworzył Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Jerzy Okraska wraz z Panią Prezes Zarządu Jolantą Łukasiak–Malicką. Po stwierdzeniu prawidłowości obrad zaprezentowano Zebranym sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności banku w 2016 r., oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 r.

    W trakcie dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami głos zajęli zaproszeni goście. Jako pierwsza głos zabrała Pani Bożenna Gorzkowska Prezes Banku Spółdzielczego w Załuskach  gratulowała dobrych wyników mimo ciągle niskich stóp procentowych i życzyła stu procentowego absolutorium Zarządowi. Jak również nadmieniła, iż jesteśmy uczestnikami Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, którego celem jest zapewnienie płynności i wypłacalności uczestnikom na zasadach określonych w ustawie i umowie Systemu.

    Jako drugi głos zabrała Pani Małgorzata Jaszczuk – Dyrektor Oddziału w Warszawie Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Przedstawiła wyniki zestawień Banku Polskiej Spółdzielczości, w których Vistula Bank Spółdzielczy znajduje się na bardzo dobrej pozycji, jest stabilny i bezpieczny. Jako trzeci wypowiedział się Jan Boszko Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród serdecznie podziękował za zaproszenie, nadmienił iż kluczowa jest współpraca z lokalnym rynkiem. Współpraca Samorządów       z Bankiem jest ważna. Pogratulował Radzie Nadzorczej jak i Zarządowi dobrego wyniku finansowego, jak również dobrego zarządzania Bankiem.

    Zebranie Przedstawicieli oceniło działalność Banku za 2016 rok oraz zatwierdziło kierunki rozwoju działalności bankowej oraz działalności społecznej i kulturalno-oświatowej Banku na lata 2017-2018.

         Zebranie podjęło szereg uchwał dotyczących działalności Banku, w szczególności w zakresie:

  • Zatwierdzenia sprawozdań z działalności Banku i Rady Nadzorczej Vistula Banku Spółdzielczego w 2016 r. oraz sprawozdania finansowego za 2016 r.
  • Udzielenia wszystkim członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. 
  • Podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok w kwocie ponad 1,05 mln zł.

 

Wstecz

Dane kontaktowe

1. Centrala Banku
    tel. (24) 231 12 00
2. Oddział w Wyszogrodzie
    tel. (24) 231 10 34
3. Oddział w Czerwińsku nad Wisłą    tel. (24) 231 50 02
4. Oddział w Iłowie
    tel. (24) 277 40 36
5. Filia w Sochaczewie
    tel. (46) 863 42 85
6. POK w Małej Wsi
    tel. (24) 231 40 35
7. Oddział w Płocku
    tel. 660 499 346
8. Filia w Bielsku
    tel. (24) 235 73 27
9. Oddział w Warszawie
    tel. (22) 114 13 73
10. Filia w Młodzieszynie
    tel. (46) 300 00 04
11. POK w Czerwińsku nad Wisłą    tel. 660 431 223
12. Oddział w Bodzanowie
    tel.  (24) 222 00 01

 

 

Zdalna Pomoc

W celu uzyskania zdalnej pomocy prosimy pobrać poniszy program AnyDesk

Vistula Bank Spółdzielczy, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100567. REGON 000508916. NIP 774 10 18 830. KOD SWIFT POLUPLPR.

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone @ Vistula Bank Spółdzielczy

Zobacz nas na mapie

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.